După cum publicam în materialul Tăbliţele din plumb de la Sinaia - Istoric, acestea reprezintă un set de artefacte arheologice controversate. Sunt scrise într-o limbă necunoscută sau inventată, cu alfabetul grecesc (cu câteva litere adiţionale), textele fiind însoţite uneori şi de imagini. Se presupune că ar fi o cronică a dacilor - menţionează nume de regi daci şi toponime dacice. Specialiştii - istoricii şi lingviştii - le consideră în general falsuri moderne. Astăzi se află depozitate în subsolul Institutului de Arheologie Vasile Pârvan din Bucureşti, de mai bine de un secol.

Iată conţinutul a 57 dintre controversatele tăbliţe de plubm de la Sinaia, publicat în http://ziardebusteni.ro, după "Cronică apcrifă pe placi de plumb" de Dan Romalo.

1. Conţinut tăbliţa nr. 1 din plumb de la Sinaia


ZAMOLXIU A DĂRUIT LUI SCADIUN UN OBSERVATOR AŞEZAT LA VÂRFUL ACELUI TURN AL ORĂŞTIEI SCITE, VESTITA GENUCLA, LA CAPUL TEMPLULUI ACELORA DE AICI.


2. Conţinut tăbliţa nr. 2 din plumb de la Sinaia


MARELUI ZAMOLXIS DE PEŞTERĂ ÎI PLACE NOU ACOPERĂMÎNT DE LA FII SĂ AIBĂ, ŞI O GĂTEALĂ BĂTUTĂ DIN DOUĂ EBOŞURI, TURNATE CÎND ERA CĂLUGĂR AL ZEIŢEI HATOR, SORA SOARELUI. AI SĂI FII NELEGITIMI, SUB CĂLUGĂRIE ZĂMISLIŢI, ÎN IDEE PIOASĂ , AU FOST DAŢI ALOR SĂI DIN EGIPT. TURME DE OI EL ZEILOR A ÎNCHINAT, DE L-A LUAT PYTAGORA ASOCIAT. MARELE ZAMOLXIS ŞI-A CÎŞTIGAT PLECAREA ŞI CHIUIE SUB SCÎNTEILE FOCULUI TROZNIND VESEL LA ÎNOPTAREA IUTE SUB A LUI PRIVIRE. SUB UN ACOPERIŞ MARE, PYTAGORA PRIVEŞTE LA O NOUĂ PIATRĂ, DEZVELITĂ PE O FAŢĂ. ALE EI SEMNE, INTALIATE PE MOALE, CITEŞTE, ACELE FOARTE ÎNALTE, SCITICE ÎMPODOBIRI , TRASATE (cu) O TRESTIE PRIN CRĂPARE FĂCUTĂ, SCRISE DEANDOASELEA ŞI ÎMPĂRŢITE ÎN IUDAICE VORBE DE A LOR ZILE DE VESELIRE.


3. Conţinut tăbliţa nr. 5 din plumb de la Sinaia


SARCINA ORĂŞTIEI ZICEŢI ASTA DACILOR NOŞTRI: LĂSAŢI-VĂ ÎN VALE! ZIUA ÎN CARE OR PRINDE RĂDĂCINI CELE ÎN SCOCUL TOLOSULUI (templului rotund al) SOARELUI AL ROMANILOR, LOCUIŢI CU EI, ÎN DOSUL ARMATEI. STAŢI PITIŢI (pînă în) ZIUA IN CARE S-OR DUCE ÎNOT (“plutind pe apă”), CEI URMĂRIŢI DE NOI ŞI AZVÎRLIŢI-VĂ ASUPRA ACELA CARE PE JIU E ZĂRIT. CHEMAŢI DIN GURĂ PE ACEI AI NOŞTRI (care) VOR POSEDA A DACILOR NOŞTRI ÎMPUTERNICIRE + PETOSIO


4. Conţinut tăbliţa nr. 6 din plumb de la Sinaia


ZICEŢI ASTA DACILOR NOŞTRI, TUTUROR CELOR PROROMANI SĂ OPREASCĂ TOŢI ACI, ÎN STĂPÎNIRILE DACILOR NOŞTRI: SUPUSU S-A SARMIGIETUZA SUB MARELE PREOT AL BOICIERILOR, SUB ASCULTAREA LUI DIEGI. ZEIŢEI PĂCII I SE FACE UN ALTAR LIPIT (de cel) AL ZEULUI RĂZBOIULUI. ÎMPUTERNICITU (l-au) PE DIEGI HILIARH AL CETĂŢII SURPATE.


5. Conţinut tăbliţa nr. 7 din plumb de la Sinaia


LE-A PUS ÎN FAŢĂ (ridicat) O POFTIRE: SĂ VINĂ ACOLO UNDE ESTE DRUMUL; ÎN FUGĂ SĂ SE UNEASCĂ, PORNIND PE ACELE POTECI ALE PAJIŞTILOR MACEDONIEI, ÎN ÎNSĂŞI AI REGELUI FII POIENI; ÎN MERSUL OILOR, CU AI NOŞTRI, A RÎURILOR VADURI SĂ TREACĂ, ŞI SĂ CARE LA CULCUŞUL ĂLORA PĂMÎNT REAVĂN, NOUA RÎPĂ (cu sens probabil de val de pămînt) SĂ AŞTERNE, ŞI SĂ ÎMPLETEASCĂ O DUBLĂ ÎMPREJMUIRE DIN STEJARI SUBŢIRI TUNŞI, SOLID ŢESUŢI ÎMPREUNĂ CU STUF, SĂ PĂZEASCĂ AŞEZAREA AŞA PUSĂ, (ca să) POATĂ VIŢĂ DE VIE DA MARELUI FILIP, ĂL DE ÎNTUNECĂ (în sens de depăşeşte în strălucire) ZIUA (în amiaza) MARE. CHEAMĂ PE TOŢI SĂ SE ÎNTÎLNEASCĂ LA OSPĂŢ. AI SĂI FII LEGIUIŢI ŞI ROATA PIUEI PIAPTĂNĂ (textual, îndreaptă) PRODUSUL TUNSULUI OILOR SALE.


6. Conţinut tăbliţa nr. 8 din plumb de la Sinaia


LA CHEMAREA VESTITULUI ZEUS – SUB AI NOPŢII OCHI, ACELE ŞAPTE LUNI – CEI DIN ORĂŞTIE PÎNDESC PE CEI DIN SIRMIUM.


7. Conţinut tăbliţa nr. 9 din plumb de la Sinaia


BOEREBISTA, ÎNSOŢIT DE ÎNŢELEPTUL IUDEU (şi) DE STĂPÎNITORUL SARMAŢILOR PURCED, ÎMPREUNĂ, SĂ ATACE BURDUFURILE GALILOR CE PLUTESC ÎN MIJLOC. BOEREBISTA SE RETRAGE DIN ORAŞ SĂ PURCEADĂ LA MAREA CETĂŢEA RINOE, ACI UNDE AU FOST TOCATE ÎN SARE TOATE (cele) PRĂDATE.

CETELOR GALILOR (ultimul cuvînt scris pe verticală).

Textul de sub figuri: IES, (în) MIEZ DE RĂZBOI, PATRU BĂRCI ÎMPODOBITE.+++

+ LA RÎU SE ÎNŞIRĂ SARMAŢII. — OŞTENII, MARI BARE FERECATE CU EI IAU, GEŢII ORĂŞTENI. ++++–/// Pe verticală: K., prescurtare pentru Kotopol (“marele preot”) CIENEU.


8. Conţinut tăbliţa nr. 10 din plumb de la Sinaia


S-AU RETRAS FOLOSIND VADUL SRIUMI, PE ACOLO UNDE E ORĂŞTIA OII. RĂMÎN ÎN LUNCA RÎULUI, PE UN DEAL ÎN GENUCLA, LA ALTARUL ZEULUI . A FOST PUSĂ A DOMNULUI (textual, a lui Stăpînu) INIMĂ LA APĂ, LÎNGĂ AL STĂPÎNIRII TURN, AŞEZAT ÎN SLUJIRE (“cult”) PESTE ODĂILE A MARILOR ÎNMORMÎNTAŢI, SUB TROFEUL GEŢILOR ORĂŞTENI ÎN SARMIGIETUZA.


9. Conţinut tăbliţa nr. 11 din plumb de la Sinaia


DUC ŞI ŢĂRUŞEAZĂ, ÎN MIJLOCUL INELULUI PE AI NOŞTRI MIEI ORĂŞTENI. ÎN TOLOSUL SOARELUI PARTIZANII ROMANILOR SE RAD. ACU, VĂZÎNDU-NE ÎNCĂ DEZBINAŢI, O FAC PE ACEEA ORACOL, PE CEA MAI NOBILĂ DINTRE AI NOŞTRI ORĂŞTENI. ZISELE ZEULUI SÎNT DE EA ROSTITE PE GURĂ. ÎN ASTĂ ZI FACEM LEGĂMÎNT CU MÎNDRE SOŢII VENITE LA GENUCLA. ESTE INVESTIT REGE PUTERNICUL EGERIU, GET AL ORAŞULUI. SUPUN VALUL LOR DE APĂRARE MARILOR ORĂŞTENI, CAPI ÎN SARMIGIETUZA.


10. Conţinut tăbliţa nr. 12 din plumb de la Sinaia


NOBILUL BOEREBISTA, STĂPÎN AL GEŢILOR ORĂŞTENI, ÎNSOŢIT DE ŞAISPREZECE CARE ACOPERITE, CAPTURATE DE MAREA SA ZI, VISEAZĂ SĂ EXTINDĂ ŢARA SA ÎN SPRE CEA DE NORD ALBIE (probabil braţul de Nord al Deltei Istrului). ÎNSOŢIT A FOST, AICI UNDE BOEREBISTA PE ZEUL TUAS ÎL DOBOARĂ, (de) ACEIA AI LUI CIENIU. SE RETRAG LA RÎU, ÎN CAPĂTUL TASILOULUI, GEŢII ORĂŞTENI. AŞEZAT PE LOC RĂMÎNE FIUL SĂU TEZEU.CINE SARE LA BOEREBISTA, ĂLUIA DATE SÎNT ŞAPTE MĂSURI DE ULEI NOU. ÎMPUTERNICIREA la SARMIGIETUZA a lui CIENEU ca M(are) P(reot).


11. Conţinut tăbliţa nr. 13 din plumb de la Sinaia


AJUTOARE IUBITOARE ASCUT, LA REŞEDINŢA LUI BOEREBISTA, MARILE ARME FERECATE CU FIER ALE LUI. CIENEU STĂ PESTE LIMBILE FOCULUI SĂ PUNĂ, PESTE ĂI DE ACI UNDE, LA CASE, TOŢI ERAU DE PE JIU, CE A AMESTECAT, ŞI ZEUL ZA (ZEUS?) AL SOMNULUI (textual: al BOLII) ĂLORA, PE LOC, LE TRIMETE SOMNUL. APOI AJUTĂ SĂ ÎNŢARCE (textual, să strîngă în cerc), TOATE OILE LUI (care) ÎN MAREA RÎPĂ ERAU. ÎNARMEAZĂ PE AI SĂI ALEŞI. UDĂ, JERTFA SA. PREIA GRIJA STĂPÎNIRII SALE, UN RÎU DE SATE ÎN ŞIRAG CARE E VÎRÎT SUB APA PIETRELOR. SEAMĂNĂ ŞAPTE NOI TUIA PENTRU SCOARŢĂ, ÎN CERC (posibil în sens de în sanctuarul rotund), ŞI ZECE CHIUPURI DE STEJAR, (din) ĂLA (de) ESTE RĂSPÎNDIT ÎN MACEDONIA. MARELE PREOT CIENEU STĂPÎNITORUL BOEREBISTA


12. Conţinut tăbliţa nr. 14 din plumb de la Sinaia


ÎNAPOIAT DE LA O ASCULTARE DE TRIBUT Α SLUJITORILOR SANCTUARULUI, MARELE ACELA (în sens presupus de om însemnat) POARTĂ LUI DIEGI JALBA . ÎNSEMNELE DE PROTECŢIE SÎNT DATE DE DAPIEGI STĂPÎNITORULUI ORAŞULUI Iiuopa(?) AL (din) ORĂŞTIE(I).


13. Conţinut tăbliţa nr. 15 din plumb de la Sinaia


(Prin) POD CU TURNURI (se) UNIRĂ CU IULEO, (care) STĂPÎN E AL MĂGARILOR CU ŢINTE (“caiele”), ÎN MARELE RĂZBOI AL GEŢILOR DE PE MARELE JIU. SUB UŞĂ, LA CONTROL , STĂ, LA GEŢII ORĂŞENI, BOEREBISTA. ÎN BĂRCI AŞEAZĂ PE ORICINE DIN CÎMPIA AL ĂLUI FIU AL LUI CARE E ZĂLOG LA VEDERE , ŞI ÎI DĂ PRIZONIERI LUI IULIU. A FOST SUPUS ŞI ZEUL DONET ŞI TOATE DE EL ŢINÎND TURME, DE SUIE LIMBILE FOCURILOR (să cheme) LA ARME, ŞI CĂLĂTOREŞTE (sau “pledează”) BOEREBISTA LA REGELE ăăă O ă- . JUDECĂTORII MARELUI ZAMOLXIS ACOLO ÎN CINSTIRE SÎNT, CA SĂ ORGANIZEZE O ORĂŞTIE GETĂ DE A UNEI DE A NISETULUI GURI, PATRIE A LUI ...


14. Conţinut tăbliţa nr. 16 din plumb de la Sinaia


DECEBAL, ÎN SLUJIREA (“grija”) ARMATEI DACE CE O A (con)DUS-O, ESTE AŞEZAT SĂ PUTREZEASCĂ SUB SARMIGIETUZA, ACI UNDE EL A DEPUS SUFLET SĂ STĂVILEASCĂ ARMATA PROROMANILOR


15. Conţinut tăbliţa nr. 18 din plumb de la Sinaia


ÎNTREGESC ZESTREA MARICĂI CU CÎMPUL (care) SĂ FIE IEŞIRE PE AŞEZAREA ÎNSOŢIND PĂMÎNTUL SOCRULUI, DAT FIULUI MEU ÎN AL SATULUI CAP DE ACI, SUB ORĂŞTIOARA LUI FUSCUS.


16. Conţinut tăbliţa nr. 20 din plumb de la Sinaia


BOEREBISTA DIN OCHI UŞA BASTARNILOR PĂZEŞTE ÎN TIMP CE SOŢIA SA, GĂTITĂ DE (“cu”) O NĂFRAMĂ ÎN FOLOSIRE LA ROMA, ZEULUI CIETA, ÎNGRĂDIT ÎN ALTAR, SE ROAGĂ.


17. Conţinut tăbliţa nr. 21 din plumb de la Sinaia


(1). MARELE DRUM PAVAT LA VALUL DE APĂRARE A ORĂŞTIEI.
(2). MARELE DRUM PAVAT LA ZIDUL ORĂŞTIEI.
(3). MARELE DRUM PAVAT (spre) APA ORĂŞTIEI.
(4). MARELE DRUM PAVAT TĂIAT (poate, în trepte) LA APA GEŢILOR (Sargeţia).
(5). MARELE DRUM PAVAT TĂIAT LA (către) CĂPÂLNA
(6). MARELE DRUM PAVAT TĂIAT (poate, în trepte), DUCÎND LA SANCTUARUL ORĂŞTIEI.
(7). VÎRFUL ÎNALT AL SARMI(se)GETUZEI ÎN TOATE CE LE ARE MARI DRUMURI PAVATE.
(8). STĂPÎNITORUL BOEREBISTA LA POARTA PĂZITĂ CU APĂ DE ESTE LA APUS, CHIAMĂ (“sună tare”) DIN SURLĂ pe PRIETENUL ÎN (din) TURNUL MARE AL SARMISEGETUZEI.


18. Conţinut tăbliţa nr. 22 din plumb de la Sinaia


DECEBAL ZEILOR CERE (“pe zei îi întreabă”), CEEA CE VA FI FOST STABILIT SĂ FIE. DECEBAL SUPUSU S-A LUI DIEGI. ACELA, SUB PACEA LUI DIEGI ÎNSUŞI, AL LUI CAP (în) SPAŢIUL ALOR SĂI CÎINI – DRAGI TUTUROR DACILOR – ÎN POM ÎL AŞEAZĂ.


19. Conţinut tăbliţa nr. 23 din plumb de la Sinaia


DROMIHETE DĂ, SUB PAZĂ, TRUPURILE CARE ÎNGROPATE AU FOST DE LISIMAH ÎN VRERE DE ÎNMORMÎNTARE LA CĂPÎLNA. EL ÎNSUŞI, LA “CHIMA” , AJUTĂ SĂ UNEASCĂ A JIULUI ALBIE LA (“cu”) APELE PUŢULUI AMENAJAT CARE, DE ANI, ADUNĂ ROPOTELE APELOR DE PLOAIE , SCOASĂ CU GĂLEATA DE ACEIA DE PE RÎPA JOASĂ.


20. Conţinut tăbliţa nr. 25 din plumb de la Sinaia


MARELE CAIUS ANTONIUS, MAI MARELE GENERALILOR ROMANI, ÎNSOŢIT DE REGELE BASTARNILOR, SE RETRAGE DIN ORAŞUL NOU (sau nostru). REGELE ÎNCETINEŞTE LA OCHIUL FUNIEI ORAŞULUI ŞI, ÎN TUMULT, TAIE FUNIA PORŢII PROTEJATĂ CU APĂ A O(raşului) G(eţilor) S(ciţi). ROMANII, ÎNCĂ RISIPIŢI (sau rămaşi în urmă), SE LOVESC DE EA. — BOEREBISTA, FIDEL ACELOR MUNTENI AI SĂI , CETELE SALE (le) STRÎNGE ŞI ÎΝΗΑΜΑ (“leagă”) ÎN CÎMP PE ĂIA CE SAR (“trec”), ÎN ŞASE LOCURI, DINCOLO DE MARELE RÎU. ARMATELE ROMANILOR, LA PĂMÎNT ÎNSEMNELE PLEACĂ, 110 DRAPELE, 1300 SE DAU LUI ÎNSUŞI BOEREBISTA. ÎN FAPT, REGELE ARMATEI 50 CIUNGI TAIE (textual, “oprează”), 400 LA RĂZOR (posibil “ucide”, mai probabil “expulzează), 90 DE STEAGURI ÎN SALA MARE EXPUNE, LA RÎSUL ŢĂRII. – ROMANII AŞEZAŢI ÎN A LUI ÎNCUVINŢARE, PRIND A RĂMÎNE ÎN ALE LOR ÎNVOIRI.
AU FOST FĂCUŢI PRIZONIERI CEI ÎN ZIDURI. PE NOBILUL TICU, STĂPÎNITORUL BOEREBISTA SUB JII ÎL LASĂ SĂ STEA (sau, “rămas”) AICI, ŞI A ÎMPUTERNICIT ÎN LOCUL ACELUIA, ÎN SPIRIT (de respect) FILIAL FAŢĂ DE MARELE PREOT, PE MARELE PAZNIC AL TEMNIŢEI PUTERNICULUI CELT (textual, marele boiu), ÎN SUPUNEREA LUI, (a) M(arelui preot) CENEU, ÎN SARMISEGETUZA. — RĂZBOIUL – ROM(anilor) – BAS(tarnilor) – GEŢILOR ORĂŞTENI – ă -.
ÎN RĂZBOIUL DIN IULIE (sau: În război, Iulu..), REGELE TAIE OCHIUL FUNIEI PORŢII DACE PROTEJATĂ CU APĂ (a) O(răştiei) G(eţilor) S(ciţi).


21. Conţinut tăbliţa nr. 28 din plumb de la Sinaia


ARMELE DACE SÎNT DE ROMANI DUSE CU EI. VOR FI FĂCUŢI BUZDUGĂNARI ACEIA CARE AU FOST VITEJI. OILE SÎNT STRÎNSE (textual,”cirezite“) CU TINERII PENTRU CA CEI CHEMAŢI (textual, porunciţi) SĂ PREGĂTEASCĂ CAŞUL CU ARMATA DACĂ.
Textul din cartuş, sub figură: cu ipoteticul sens: DUCERE SOLEMNĂ (“solemnă” prin sufixul OY), LA PARUL SĂU A CAPULUI LUI DECEBAL. SOSIREA CAVALERULUI.
DECEBAL, LA PĂMÎNT, BLESTEAMĂ PE ÎNSOŢITORII LUI DIEGI, PROROMANII ÎNOBILAŢI. ÎŞI TAIE, CU SPATELE AŞEZAT, GÎTLEJUL. DIN SARMISEGETUZA, DECEBAL, PE ASCUNS (textual, prin spate), A IEŞIT SĂ SE DUCĂ, PE MUREŞ, LA CĂPÎLNA.
UNDE (“cînd”) TISA (specie de arbore) DA BOABE (textual, ouă), DIEGI, CARELE A FOST STĂPÎN PESTE ORĂŞTIE, PRIN SPATE (“prin trădare”, sau “pe ascuns”) A PUS O COROANĂ PESTE RĂZBOI.


22. Conţinut tăbliţa nr. 31 din plumb de la Sinaia


A DOUA ZI, STĂPÎNITORUL S-A RIDICAT (“a suit”) LA GEŢII ORĂŞTIEI. SE APROPIE DE ĂIA PRIN OCHIUL (cu sens probabil de “intrarea“) DIN DOS, CA SĂ DEA OCOL LA NOUĂ ASEMĂNĂTOARE PANOURI, PUSE RIDICAT (“în poziţia lor de sus”), ÎNĂLŢATE SUB (prin) ACŢIUNEA (în sens de “greutatea“) PĂMÎNTULUI. SACRIFICĂ JERTFELE CUVENITE LA STATORNICIRE (mai aproape de text, “împămîntenire“). FOLOSEŞTE, (pentru ca) RAŢELE SĂ (le) DECAPITEZE, TONUL-CUŢIT (?). ULIŢA IEPELOR FOLOSIND, STRUGURI A ADUS BOEREBISTA. STĂPÎNITORUL RIDICĂ (în sens probabil de clădeşte sau întăreşte”) ORĂŞTIA GEŢILOR


23. Conţinut tăbliţa nr. 35 din plumb de la Sinaia


DE ÎNVĂŢAT CUVÎNT CU CUVÎNT : PETOSO, CU GEŢII ORĂŞTENI DIN TELOLCO, ÎN REGATUL AI LUI AZER FII – A ACELUIA CE O (avut) A PLECARE LA ZEUL ZEUS – SĂ FIE, UNDE LEGE SĂ PUNĂ PESTE GEŢII ORĂŞTENI. ÎMPUTERNICIŢI (să fie) AI SĂI PÎRCĂLABI, FOARTE RĂZLEŢIŢI ÎNCĂ LA MARELE NOD AL RĂZBOIULUI, ÎN SERVICIU (textual, ingrijire) LA TOATE PORŢILE PĂZITE ALE SUPUŞENIEI GETE. E(l însăşi) M(arele) DAPIEGI; E(l însuşi) M(arele) ZOIRASE : MARELE PREOT AL MĂRIŢILOR GRECI. LA EXTREMITATEA DELTEI MARELUI JIU, ACI UNDE NIPEUL VARSĂ APELE ALEA NĂSCUTE DIN PILONII DEGETE DE PICIOR AL MARELUI ZEUS. ACOLO M-AM NĂSCUT.


24. Conţinut tăbliţa nr. 39 din plumb de la Sinaia


APOI MĂRGINAŞII SE AŞEAZĂ LA MIJLOC, ÎN ZONA SINOE AL FOARTE MARELUI CIENEU, TOŢI (sau, poate, tot) ÎN A LUI CIENEU GARANŢIE DE PROTECŢIE (pentru) EI. SE MOLCOMEŞTE (stagnează) RĂZBOIUL AICI ŞI DELEAGĂ PE MĂRITUL LORO ÎN PANONIA SĂ CATE SĂ TOCMEASCĂ (textual, cîntărească) PENTRU EI MOŞTENIREA A GEŢILOR ORĂŞTENI. ZEUL RĂZBOIULUI ASALTEAZĂ PE REGE, MUNCEŞTE (pe) H(iliarhii) JIILOR ŞI PE FIUL OSTATEC (textual, garanţie, în sens probabil de zălog) AL STĂPÎNITORULUI M. MARELE PREOT CENEU ÎN SARMISEGETUZA


25. Conţinut tăbliţa nr. 40 din plumb de la Sinaia


DE ÎNVĂŢAT (poate “de ţinut minte“): S(tăpînitorul), PUTERNICUL COSENDO SĂ CAUTE LA TOŢI ZECE PROROMANII SĂI, RETRAŞI ÎN NISIPURI, ÎN MIJLOCUL STUFULUI TARE, PE ACEIA CARE AICI AU IRUMPT DE ZIUA TURNULUI (sau a TAURULUI?) JIULUI. CINE L-A POFTIT LA SARMATUL ZEU AL IAZIGILOR, ALEARGĂ ACUM LA UMO, ÎN SANCTUAR, SĂ TREACĂ DIN NOU ACASĂ. GĂSEŞTE CĂ MALURILE SÎNT ALE ALOR NOŞTRI. IAZIGII SARMAŢI, DUPĂ CE AU ÎNCHIRIAT (“cumpărat”) ALIANŢA PUTERNICULUI RADU TREI (“al treilea”) CÎŞTIGĂ (“ajung”) PE PĂMÎNTURILE IAZIGILOR SARMAŢI. STRĂPUNG LA PROROMANI SUB PUTERNICUL COSENDO. SÎNT NETEZITE CREŞTETELE ACELORA. CINE L-A POFTIT LA OSPĂŢUL ZEILOR, SUB NUCUL SĂU POPOSEŞTE ŞI, ÎNCĂ ÎMBRĂŢIŞÎND DIN OCHI PROROMANII SĂI, PURCEDE PE POTECA CATÎRILOR LA RÎU, LA ÎMPUTERNICIRE ÎN G(enucla de) V(îrf) Î(nalt).


26. Conţinut tăbliţa nr. 42 din plumb de la Sinaia


DUPĂ CE CAPĂTUL RĂZBOIULUI A FOST ATUNCI STRIGAT PRIN GLAS ARMATEI DIN ORAŞUL SIRMIUM, DROMIHETE, ÎNROŞIT (în sens probabil de însîngerat), TOTUŞI VIU, OBLOJEŞTE CU IZMĂ RANA CĂPĂTATĂ (textual, întîmplată) PE JIU DE SĂGEATA ARZÎNDĂ, DIN OS DE CAPRĂ.
Pe figură, în cartuş, în locul în care, firesc, ar fi fost reprezentată poarta oraşului, textul: POARTA PROTEJATĂ CU APĂ A ORAŞULUI GEŢILOR SCIŢI.
Jos, pe toată lăţimea plăcii: CA SĂ FIE LA SARMISEGETUZA MĂRTURIE.


27. Conţinut tăbliţa nr. 52 din plumb de la Sinaia


GEŢII ISTRULUI SE RETRAG SUB (cel) DE EI ÎNŞIŞI GENEREAT SPAŢIU, PE ACOLO UNDE STĂPÎNUL ORĂŞTIEI ARMEAZĂ (“amenajează”) AL MARELUI RÎU PORT (textual, radă), ÎNAPOIA DEALULUI (“acropolei”?) ÎN GENUCLA, ÎNAPOIA VIILOR CARE DAU ZEIASCA ZEAMĂ LUATĂ GHIRLANDELOR (“ciorchinelor”) NOI. STĂPÎNUL, PRIN SPATE, SUIE ÎNJEPATUL (“cu jepi/jnepenit”) MUNTE CU PAZNICUL LUI (“acestuia”) ÎN SERVICIUL (“îngrijirea”) GÎTLEJULUI (“canal de acces în port”). PESTE MARII ÎNMORMÎNTAŢI AI ORĂŞTIEI SE AFLĂ DOUĂ SUTE DIN ACEI GEŢI (pe care) IURASE I-A LUAT. ÎN VÎRFUL ÎNALT AL GENUCLEI SE AFLĂ MARELE PREOT CENIU (Deceneu) ŞI ŢINE FLACĂRĂ DE VEGHE (“de opaiţ”?) INIMII ISTRIENILOR (“dunărenilor”) ΜUIΑΤĂ IΝ ΑPΑ DΕ ΑPΑRΑRΕ Α PORŢII.


28. Conţinut tăbliţa nr. 58 din plumb de la Sinaia


TROFEU (poate în sens de “recompensă“) STĂPÎNITORUL ORĂŞTIEI DĂ (dăruieşte) ĂLUIA SARMIZ (sau Sarmizo) PENTRU PAZA PUSĂ LUI : S(tăpînitorul). M(are preot). N(obilul) BOEREBISTA * · SARMIZ BAZILEUL · TRACIILOR ·· STRAJA ORĂŞTIEI ·Χ· ·· BAZILEUL MOLISEIU


29. Conţinut tăbliţa nr. 62 din plumb de la Sinaia


AI SĂI MĂGARI ŞI ALE SALE SUPERBE IEPE ŞI TOŢI CAII SĂI I-AU LUAT LUI BOEREBISTA. ACU, STĂPÎN AL IEPELOR, E UN HILIARH DE DOUĂ ZECI ŞI UNU (de ani). LA IEŞIREA ACELORA MÎNAŢI DE FRICA NIMICIRII, PE O TERASĂ ROTUNDĂ ŞI PUŢINĂ (mică), A FOST SUPUS ŞI DAPIEGI. LUI ZURASE (Ziraxes), FIUL (poate nepotul, sau doar finul) SĂU I-A LUAT GENUCLA. L-A DAT PE ACELA SĂ FIE VIU CÎND (probabil “atîta timp cît”) FOLOSEŞTE (“stă în”) TURNUL LUI BOEREBISTA ÎNSUŞI. OROLES ÎNSOŢIT DE H(iliarhii) ZAPIU, BERIUSU, CARPODU, MONGAIU, PORNESC ÎN URMA (“urmărirea”) LUI BOEREBISTA. DAU DE ACESTA ÎN UŞA SANCTUARULUI DIN VÎRFUL ÎNALT AL SARMISEGETUZEI. STĂPÎNIREA (posibil, în sens de puterea) LUI BOEREBISTA ESTE STĂVILITĂ. EGALII SĂI RĂSCULAŢI AU LUAT A SA STĂPÎNIRE.


30. Conţinut tăbliţa nr. 65 din plumb de la Sinaia


DECEBAL ACASĂ SE ÎNTOARCE DE LA CETE (în sens de oaste) ŞI DE LA RĂZBOIRE ŞI DE LA DAREA DE ÎNALTE PORUNCI ÎN TABERE, ÎNSOŢIT DE TOVARĂŞII SĂI. PRO-ROMANII ÎL SURPRIND ZĂCÎND LA IEŞIREA DIN SARMISEGETUZA. A FOST LUAT AL SĂU CAP. PESTE DACII LUI, ACEIA CARE CA PE UN REGE (“regeşte”) L-AU PREŢUIT PE CEL CE FUSESE PRINS, AU ÎMPUTERNICIT, DIN NOU, MARE PREOT AL BOICERILOR (pe) H(iliarhul) DIEGI.


31. Conţinut tăbliţa nr. 69 din plumb de la Sinaia


COTZO SE ÎNTOARCE CU ALE LUI PRĂZI. EL, LA RÎNDUL SĂU (sau, de asemena), ESTE ATACAT DE ROMANI LA TRECEREA VADULUI, ACI UNDE SE LĂRGEŞTE ISTRUL ÎNAPOI DE OCHIUL (bucla) ÎN (din) NOUA PANONIE, ACI UNDE APELE NU FIERB. = G(eţi) O(răşteni) SE LUPTĂ ÎN SÎNGELE ROMANILOR. SE SUIE (textual, se ridică) ÎN LOTCI. RĂPUS A FOST COTIZO. FIUL SĂU, RĂNIT DE O SULIŢĂ LA PICIOR, ÎI IA PE ACEIA CE SE ÎNTORC LA SARMIGIETUZA, DINTRE CARE (textual, de unde) FU (sau a fost) CĂUTAT (“îngrijit”) CONŞTIINCIOS DE KALISTEIOS. * COTIZO ÎN PAT ZACE. EL E RĂPUS. CLĂDITE (textual, aşezate) SÎNT DOUĂ ÎNALTE ALTARE. INIMA SA PE DAVĂ AU AŞEZAT-O ÎN SULIŢĂ PENTRU CA ORĂŞTIA LOR SĂ SE RIDICE PE MUREŞ.


32. Conţinut tăbliţa nr. 72 din plumb de la Sinaia


PESTE DIN ORĂŞTIA GEŢILOR STRĂMOŞI AI ALOR MEI, COSENDO FUMEGĂ RĂŞINI ÎN TIMP CE RĂMÎNE AICI ÎN MÎNIE. DIN CASTELUL ZEULUI DE E ÎN DREPT AICIA, ÎNTEMEIAZĂ O ATOATE IA (în sens probabil de “vămuire“) AŞEZARE ÎNTĂRITĂ, TRIBUT SĂ IA. ÎI ADĂPOSTEŞTE ÎN MOD RAPID (“iute”) PE FIII RETRAŞI, RĂMAŞI (textual, staţi) UMILI ZEULUI STRĂMOŞILOR SUB MAREA VOASTRĂ POIANĂ CE E ÎN RETRAGEREA NOUĂ. ZUREU IESE ÎN ISCOADĂ (textual, estimare) ŞI STĂ PE TERASA ZEULUI STRĂMOŞILOR ALOR TĂI. PESTE, ÎN ONOARE ŞI FOLOS LUI, ESTE PUS COTISONIU, ZID ŞI STĂPÎNITOR GEŢILOR ORĂŞTENI, ÎMPUTERNICIT (înscăunat) ÎN KO(topolia) DOCIOI.


33. Conţinut tăbliţa nr. 76 din plumb de la Sinaia


STĂPÎNITORUL BAZORIU (poate poreclă cu sens de “din josul rîului“), SUB LOCUL DE PAZĂ, ÎNSETAT, BOLEŞTE CU DIAREE (sau cu furie), RETRAS ÎN RÎPĂ. ÎN MERS LA AI SĂI FU, AICI, AMĂGIT EL ÎNSUŞI ÎN RĂSCRUCEA SPRE LUPTA DE DUPĂ MUANO. PAZA NISIPURILOR SE A APROPIAT DESTUL CA SĂ-L APUCE DE LA SPATE ŞI, SUB IMPERIUL SPAIMEI, SĂ-L CUFUNDE ÎN ISTRU CU DATUL ALOR SALE SEMNE, PE TĂCUTE, LUI OCHEANOS. MULTELE CAPTURI ALE SALE, TOATE SCUFUNDATE AU FOST. MERSUL LUI DIUMUN ERA ŞONTÎC. HORCĂIA SÎNGE, CULCAT SUB ADĂPOST, ŞI STĂPÎNUL SĂU, BAZORIU, DIN LUME S-A RETRAS (prin) CANALUL ISTRULUI ÎN PAZA CU APĂ (“şanţul”).


34. Conţinut tăbliţa nr. 79 din plumb de la Sinaia


MARELE SOARE DE MAI, CEL CARE FRUMOASE SPICE SUB EL CREŞTE, A DAT DE ASEMENEA ŞI MOI FIRE (înalte pînă) LA GENUNCHIUL MĂGARULUI. ÎN ACELE ZILE DE IUNIE MARELE SEAMĂN (sau următor) AL MARELUI JIU, SIRETUL, CARELE ESTE GÎTUIT DE ALE SALE ÎNDOITURI, FIIND LĂŢIT ŞI MULT CRESCUT ACIIA, S-A UNIT CU LANURILE DE GRÎU CÎT SULIŢA. ÎN PORT, TINERII GENUCLEI NOI FIRE (de in sau de cînepă) LA IEŞIREA LUI, SUB O SALCIE, MOAIE. MĂGARII, LA INSULĂ, ZĂDĂRÎŢI DE GEŢI, RAG DE SÎNT RĂVĂŞITE (amestecate) STEAGURILE (sau ordinele militare). SCOT PE BOT ASTFEL DE GUIŢĂRI (încît) CHIAR BUZDUGĂNARII IES DIN ORDINE. SÎNT IZOLATE ZECE IEPE LA PĂSCUT, ÎN CÎMPURILE NOBILILOR, ÎN DORINŢA (textual, în setea) DE A FI MONTATE (“prăsite”, textual, lucrate). ZOIRASE SE DĂ LA SCIŢI. AU PORNIT (textual, purces) ĂIA DINTR-O PATRIE (“stăpînire paternă”) A LUI LORO. IAU CU EI ŞI 3912 SARMAŢI SCIŢI, ÎNSOŢIŢI ŞI DE HILIARHUL LORO. ÎN GRABĂ BOII SE SUPUN.
Jos, în stînga: MAREA CUVÎNTARE (a) LUI + E(l însuÕi) + S(tăpînitorul) + MĂREŢUL DAPIEGIU AL GEŢILOR ORĂŞTENI. DAPIEGI, STĂPÎN AL GENUCLEI.
În cartuşul central: VÎRFUL ÎNALT (“acropola”) AL GENUCLEI. ÎMPUTERNICIREA (“înscăunarea” sau “investirea”) LUI ARISTOTIEU, MACEDONEANUL.
În dreapta, jos: HILIARHUL SCIŢILOR SARMAŢI.
ÎNCĂ LA RÎU, SUB TURNUL CASTELULUI, EL ESTE ÎN CONTACT CU FALANGA. AI SĂI PUN UMĂRUL (îl sprijină) LA VADUL APEI. RĂZBOIUL ESTE SEMNALAT PRIN FLAMURI ŞI ÎN ÎNĂBUŞEALĂ SE DUELEAZĂ ARMATELE. SE RETRAG SPRE SPATE AMBELE ARMATE, ŞI GEŢII ORĂŞTENI SE TÎRĂSC PÎNĂ ÎN NISIPURILE ALEA DE I-AU REVENIT LUI EL ÎNSUŞI CIENEU. EL A ÎNTEMEIAT PORTUL GENUCLEI LA VĂRSAREA TOCIOAREI ŞI, DEOARECE ĂLA A CĂZUT ÎN ŢINUTUL DE E AL GEŢILOR ORĂŞTENI, DIN NOU FU ALES CIENEU DE A DA ( ca să dea) NOUĂ AŞEZARE ZEULUI STRĂMOŞILOR.


35. Conţinut tăbliţa nr. 80 din plumb de la Sinaia


N(obilul) S(tăpînitor) DECEBAL, DE UN AN DE E MAI MARELE ĂLORA, PRIMEŞTE PE MAI MARII NOBILILOR DEDICAŢI CELOR ALE DACILOR (“intereselor” sau “voinţei” dacilor) ŞI E ÎNSOŢIT PE JII DE ZECE ŞI DE MARELE PREOT AL BOICERILOR. A DOUA ZI CE SUB JIU SÎNT (sau au fost), FACE (sau făcu) CHEMARE PRIN SURLE LA ÎNCHINARE (către) CEI ÎNDOIŢI (“în dubiu”), ACEIA PE CARE ROMANII ÎMPOTRIVA HAMULUI (“jugului, obligaţiei”) SUPUNERII AŞEZĂRILOR ÎNTĂRITE ÎI RIDICĂ (textual, îi opune). S(tăpînitorul) DECEBAL PORNIND CU ĂI ZECE CEI MAI MARI GEŢI, LUI ALIAŢI, A AŞEZAT TABĂRA ÎN GRÎU. ARMATA DACILOR, ALOR SĂI LE VINE ÎMPOTRIVĂ. SE RETRAGE (textual, se sustrage) EL ÎNSUŞI DIN CÎMPIE (sau regat), MERGÎND LA PRIETENII DIN SARMIGIETUZA. FACE STRIGARE LA DACI CĂ AI LOR HILIARHI INOFENSIVI AU FOST FĂCUŢI. DIN VÎRFUL ÎNALT NICI UNUL PE CALEA ÎN (sau, de) RĂZBOI (nu) A IEŞIT.


36. Conţinut tăbliţa nr. 90 din plumb de la Sinaia


PUTERNICUL BAZILEU ADUS GEŢILOR ORĂŞTENI RIDICĂ PE RÎUL CELOR (? CINCI STĂPÎNI ?), UN TROFEU DESPRE SARMISEGETUZA ŞI AUDE PE TOŢI NOII DĂRUIŢI (cu stăpîniri?) DESPRE ASTFEL DE FAPTE (pe care) LUI (i le) PROMIT. TAIE, SUB PUTERNICĂ SUPRAVEGHERE, FOSTUL (sau falsul) TROFEU AL ORĂŞTIEI ÎN SOLUL (“patul”) RÎULUI DE ACASĂ ŞI LUĂ MARI ARME DE FIER. ÎL SURPRIND PE EL ĂIA DIN DOMENIUL PARULUI DEZALINIAT. SE RETRAGE (spre) CASĂ. SURPRINDE TURMELE LUI BENUDO, MARE OŞTEAN. DE DOUĂ ORI MARELE PREOT ÎL RIDICĂ PE LORO, ŞI GEŢII ORĂŞTENI ÎL ÎNSCĂUNEAZĂ ÎN SARMISEGETUZA PE BAZILEUL ADUS. PUTERNIC (poate “cu forţa”) ESTE ÎNSCĂUNAT DE DOUĂ ORI LA MARELE PREOT AL BOICERILOR (şi) LA ÎNSEMNELE DATE LUI ÎN AL ALTARULUI (sau templului) PRIDVOR DE EL ÎNSUŞI MARELE CIENEU.


37. Conţinut tăbliţa nr. 94 din plumb de la Sinaia


DECEBAL, ÎNSOŢIT DE MARII OŞTENI AI DACILOR, A CHEMAT ÎNAPOI LA JUDECATĂ PE NOBILII RĂZVRĂTIŢI ÎMPOTRIVA REGELUI DACILOR, (cei) CARE CU DUŞMĂNIE HRĂNESC MĂGARUL ZEULUI RĂZBOIULUI PÎNĂ ÎN NEAMUL DIN A LUI ÎNSUŞI TABĂRĂ. PE VEZINA H(iliarhul) DIEGI CHEMÎNDU-L LA JUDECATĂ, PROTECTOR AL SOLIEI PROROMANILOR STĂPÎNITORUL DECEBAL, PURTĂTORUL FLAMUREI LUPTĂTORILOR CU BUZDUGANE, VA FI. – MARELE PREOT AL BOICERILOR – M(arele preot) AL GOLFULUI SINOE, REGE AL CELOR 1000 DIN GENUCLA.
Sub figuri: VÎRFUL ÎNALT AL SARMISEGETUZEI – S(?) –M- şi siglele E-MD- şi E-KIRIU


38. Conţinut tăbliţa nr. 96 din plumb de la Sinaia


STĂPÎNITORUL DECEBAL SE ÎNTURNĂ (“înapoiază”) ŞI POARTĂ ZECE (ŞI) UNU (“unsprezece”) ÎNSEMNE DE ALIANŢĂ (“protecţie“?) LA ROMANII SĂI, ÎNCHINAŢI ÎN GENUNCHI, LA CĂPÎLNA. ÎN ACEA ZI (în care) ĂLORA ÎNSEMNELE DE ALIANŢĂ (au fost) DATE ÎN GAJ (de protecţie), STĂPÎNUL ACELORA SE ÎNDREAPTĂ ÎN SPRE FUMUL (pe care) TROFEUL LUI MITRA ÎL LASĂ (în sens de ridică). S(tăpînitorul) D(ecebal), ÎNCĂ CU COIF, ÎN APA LUI ZAMOLXIS-FĂURAR (sau “de fier“) PÎNĂ LA UMERI SE CUFUNDĂ. RĂZBOIUL A OCUPAT (“mobilizat“) PE MAI MARII LA ARMATĂ. + DOUĂ ZILE MAI TÎRZIU, LA SARMIGIETUZA, NOBILUL A-TOT STĂPÎNITORUL DECEBAL A ÎMPUTERNICIT (“investit sau înscăunat“) PE MARELE PREOT AL BOICERILOR ÎN PARTEA CEA MAI MICĂ A PIEŢII DE VÎRF ÎNALT A M(arii) S(armigietuza).


39. Conţinut tăbliţa nr. 98 din plumb de la Sinaia


DECEBAL ÎNTOARCE (în sens de înapoiază) JIUL DIN CÎMPIE (sau, poate, al pămîntenilor) LUI ĂL MAI BUN (în sens probabil de căpeteniei) PESTE ALIANŢA DACĂ (cea) AŞEZATĂ CU SPATELE (“împotrivită”, sau “negînd autoritatea“) CETĂŢII SARMIGIETUZA, PREOTEASA REGATULUI (Acesta fiind ), SINGURUL MOTIV ÎN SLUJBA ZEULUI RĂZBOIULUI. OPRITĂ ESTE CEARTA (“stinsă e pricina“).


40. Conţinut tăbliţa nr. 106 din plumb de la Sinaia


OROLES SUIE ŞI ORGANIZEAZĂ PAZA OILOR SALE DIN NISIPURI. DE SILĂ (“ne-avînd încotro”) A LUAT ŞEF (textual, “pe cel mai bun“) ÎNCĂ (“cu toate că”) BASTARN CĂ ERA. ÎNSCRIE (“înrolează”) PE ACEIA CU STĂPÎNIREA (“calificare”) CERUTĂ PRINTRE MACEDONENII SĂI. RECUNOSCUŢI (fiind) CU STĂPÎNIREA CERUTĂ, AU FOST CUIBĂRIŢI ÎN MIJLOCUL PIETRELOR. OROLES, SIGUR CU (“de”) CALIFICAREA PAZEI, MERGE ÎN ÎNTÎLNIREA (“tîrgul” de la) VAD CA SĂ LEGE (“recruteze” sau “tocmească”) DE LA BASTARNI PE ACEIA DESTUL DE ÎNZESTRAŢI CU PRICEPERE (la) PAZĂ.


41. Conţinut tăbliţa nr. 107 din plumb de la Sinaia


TACI ŞI ODIHNEŞTE SOŢIE (care) AI DAT ACEI ÎNALŢI FII. LA A SA ÎNMORMÎN-TARE JERTFA IEPEI (sau iapa de jertfă) EL A PREGĂTIT CA SĂ RIDICE MALURILE DRUMULUI DE PAZĂ. AICI, STELA ASTA ACIA O DĂINUI, PE HOTARUL TISEI, ŞI VA ÎNDEMNA LA PACE PE AI SĂI ŞI PE FIII EI AEVEA (în fapt sau, poate, în veci). A ŞTIUT SĂ RĂSUCEASCĂ FIRUL ÎN ACEL FEL ÎN OBICEI PE DRUMUL DE PAZĂ, ÎN LUNGUL A ZECE DIN ANII EI (în care) CU DRAGOSTE L-A ŢINUT PE XTARETOS.


42. Conţinut tăbliţa nr. 108 din plumb de la Sinaia


MICUL STĂPÎN AL HAMURILOR, MAIORUL PAZEI ŞI SORA – NĂSCUTĂ DINTR-O ALBANEZĂ STIRPE – CU CĂPETENIA ALUI NOSTRU SCOC (apeduct către) MĂREŢUL REFUGIU AL CULMILOR, LA PAZĂ SE DESFĂŞOARĂ. ÎI FĂCURĂ ATÎTEA HULELI ÎNSUŞI MARELUI RADU PÎNĂ (îşi) IA OILE CU MIEI MARI LA TĂMAŞ ŞI LASĂ SUB ARŞIŢĂ OILE SURE, CU ALE LOR CULCUŞURI, PE O PĂŞUNE MACEDONEANĂ. CA O PATĂ ÎNTUNECATĂŞED OILE ISTRIENILOR (i.e. dunărenilor) ÎN LIPSURI (textual, dorinţe). DE DOUĂ ORI SARMIZO A DAT DE RUGĂ STRIGĂT (textual, ecou) CELOR DIN ORĂŞTIE CA FIII DISPERSAŢI ASINII MARI AI PAZEI SARMIEI SĂ-I FOLOSEASCĂ.


43. Conţinut tăbliţa nr. 111 din plumb de la Sinaia


LISIMAH, ÎN EXERCIŢIU DE UTILIZARE A FLAMURILOR, DIN GURĂ FALANGA SA O MANEVREAZĂ (textual “o frămîntă”) ÎN FUGĂ (în fuga oştenilor) DUPĂ UN MAI MARE AL LOR 2000 (?). ZĂRIND O DESPĂDURIRE PORNEŞTE SĂ DEA NĂVALĂ, CU SĂLBĂTICIE, ACI UNDE AI NOŞTRI STAU TUPILAŢI ÎNTR-O MARE TURMĂ DE OI A LOR, 4000 (la număr), ÎN MOMEALĂ, SUB RÎPĂ, ŞI CADE PRINS DE O PEŞTERĂ A LOCULUI ŞI DE AI LUI DROMIXETE CĂCIULAŢI (“oşteni de frunte”) ADUŞI PE RÎND (“unul după altul”) ACOLO, ÎN TAINĂ, FOLOSIND RÎPA.


44. Conţinut tăbliţa nr. 115 din plumb de la Sinaia


LUI OROLES S-AU MAI DAT ŞI DOGARI, CU DORINŢA SĂ ASCULTE LĂUTĂ ŞI SCRIPCĂ. AU FOST ÎN ZECE ALERGĂRI (în zece rînduri) ÎN PEŢIREA (posibil cerere de resti-tuire a) TRUPURILOR ALOR NOŞTRI LA COMPONO. EL I-A OPRIT SĂ SE AMESTECE CU LĂNCIERII LA PÎNDĂ ŞI SĂ ÎNCAIERE (textual, să se ia la pumni cu) GRUPUL (textual, leatul) MAREI DIN MACEDONIA. (Din) PĂZILE CARE ÎNCONJOARĂ VÎRFUL ÎNALT EL A LUAT (sau ia) O SUTĂ DE BRITOLAGI DIN ARRUBIUM ŞI ÎI ÎMPĂMÎNTENEŞTE LA APA TULBURE A BASTARNILOR. În caractere mai mici, în stînga peceţii, cuvinte prescurtate cu sens nedesluşit. În dreapta peceţii şi, în continuare, pe ultimul rînd: (Pe) ZEUL RĂZBOIULUI PAZA CULMILOR (îl) SCOT (în) VÎRFUL ÎNALTULUI TURN DE VEGHE, SĂ VADĂ, DE JUR ÎMPREJUR, TOT (sau să fie văzut de toţi).


45. Conţinut tăbliţa nr. 117 din plumb de la Sinaia


SARGEŢIA MACINĂ (ai celor) DIN ORĂŞTIE SACI CU GRÎNE. OBADA, CONSTRUITĂ DIN BUCĂŢI ALĂTURATE (prinse în) CUIE, ESTE STRĂPUNSĂ DE O OSIE. ACEEA (i.e. obada, într-o) TĂIETURĂ SĂPATĂ ÎNECATĂ (în sens probabil de alimentată cu apă) ESTE ÎN ORĂŞTIOARA MARELUI PREOT CENIU. DOAGELE (probabil spiţele) AU, CA SĂ LEGE (să reziste), ŢINTE DIN ARAMĂ CU AL MĂRITULUI ZAMOLXIS CAP. DUPĂ CE OCHIUL BOULUI (probabil tăblia zăgazului) A FOST PUS, SUIE APA LA SCOC.


46. Conţinut tăbliţa nr. 118 din plumb de la Sinaia


ORICE VREA SĂ LASE INIMA GETULUI ORĂŞTEAN CU REMUŞCĂRI RECÎŞTIGĂ JIUL (pe care) ROMANUL (sau geto-dacii filoromani?) AL SĂU VREA SĂ-L FACĂ (pentru ca pe) AI SĂI ÎN EL SĂ-I CUIBĂREASCĂ, ÎNTRUCÎT (deoarece) BOEREBISTA AR DOMNI DE ANUL NOU PESTE GETUL ORĂŞTEAN DACĂ ACELA SE RIDICĂ. ÎN URMA LUI EL ÎNSUŞI BOEREBISTA S-A (în sens de a fost) REPUS CENIU CE STĂTUSE FĂRĂ ÎNTREBUINŢARE (pînă cînd) NOBILUL BOEREBISTA S-A SUPUS, ÎN A CĂPÎLNEI POARTĂ PROTEJATĂ CU APĂ, LUI TUMOTIP. CIENIU, REAŞEZAT, ÎI LASĂ NOBILEI LUI ORĂŞTIOARA.


47. Conţinut tăbliţa nr. 119 din plumb de la Sinaia


MARELE PREOT AL BOICERILOR A SUPUS CELE (posesiunile?) ALE TUTUROR MARILOR BĂRBAŢI, CĂPETENII ALE ORAŞULUI GEŢILOR, ŞI A ÎNĂLŢAT FLAMURA (stindardul) PESTE ORĂŞTIE. AŞA FIIND, DUPĂ CE DECEBAL A SUPUS PE ZECE ŞI I-A BĂGAT ÎN SARMISEGETUZA, A POTRIVIT PE CAPUL SĂU BONETA (căciula, coiful?) AIA (ăla) PE CARE TOT GETUL DIN URBEA (i.e. ) DE AICI (sau de azi?) O POARTĂ NUMAI DE O IA DE-A SMULSELEA


48. Conţinut tăbliţa nr. 120 din plumb de la Sinaia


DUPĂ CE DE A ÎNTORSU-NE-A DE LA RĂZBOAIE, LUĂ (cu sens probabil de ) DOI HILIARHI, LA RUGA LOR. TOVARĂŞI la ARMATĂ (sau ) SUB AI SĂI ÎI AŞEAZĂ ÎN TEMPLUL ROTUND AL SOARELUI, PE VÎRFUL ÎNALT AL GEŢILOR ORĂŞTENI, REUNIŢI, TOŢI, ÎN SLUJBA ALOR NOŞTRI. + S(tăpînitorul) BOEREBISTA, ÎN SARMISEGETUZA, CU COMANDA ARMATEI. ****
H(iliarh) RIDICAT : DAPIEGI, LA GENUCLA. *** H(iliarh) R(idicat): OROLES, LA AL LUI ÎNSUŞI MARELE CARSIUM. *** H(iliarh) R(idicat): MĂREŢUL ZURASE ( ), LA MORILE ORĂŞTIEI. *** H(iliarhUL) GOIUERO, LA DINOGEŢIA. *** H(iliarhUL) ZAPIUEO, LA ZIRIDAVA. *** H(iliarhul) CORMIU, LA MARELE NOVIODUNUM. ***H(iliarhul) GIEIUZO, LA SINGIDUNUM. *** H(iliarhul) MANIUSO, LA ZIDUL ORĂŞTIEI. *** H(iliarhul) BERIUSO PĂSTREAZĂ DAVELE PANONIEI. *** H(iliarhului) DOIUEGO POLTO DAVA A SARMAŢILOR. *** H(iliarhul) CARPODO, LA SĂRITURA (poate în sens de ) APELOR. *** H(iliarhul) PARIOZO, LA ERMIUDAVA. *** H(iliarhul)
MONGAIO, LA NAPOKOE (descifrare incertă pe a treia literă). *** H(iliarhul) GOIUROE, LA COMIDAVA. *** H(iliarhul) PALO, LA DAVA PE RÎU, SEGESTA.


49. Conţinut tăbliţa nr. 121 din plumb de la Sinaia


TRIBUTURILE DE PACE (ale) O(răştiei). ÎN PUTEREA LOR, A ROMANILOR, SE DAU STĂPÎNIRILE DACILOR CE STAU BĂTUŢI ÎN DOUĂ RÎNDURI AICI, ŞI (cele) ALE FEMEILOR ÎNCĂ ÎN STARE (textual, ) SĂ FĂPTUIASCĂ (să lucreze? Sau să nască?) ŞI DE LA AI ACESTORA COPII, RUGĂTORI PLÎNGÎND LA ALIMENTAREA CU APĂ DIN ZIUA RĂZBOIULUI, CELE A ACELORA DE RÎND (textual, ) CARE ACEASTĂ PACE ŞI-AU ALES-O DUPĂ CE, CU OCHII LOR PROPRII, MARTORI VOR FI FOST (la distribuirea) RAŢIILOR DE GRÎU, ADUS (la faţa) LOCULUI DE DIEGI. ÎN PUTEREA SA A ROMANULUI SE AŞEAZĂ TRIBUTUL, DE DAT LUI, DE ….?….. OBOLE ÎNAPOI PE HRANA LUI. VOR FI ÎNAPOIATE ARMELE ACELORA DE LA VÎRFUL ÎNALT (probabil castrul de munte) AL ROMANILOR. ÎMPĂRŢITE SÎNT PĂMÎNTURILE, CU EXCEPŢIA PARCELELOR OPRITE PENTRU NOBILII DACILOR ÎMPUTERNICIŢI, ÎN GENUNCHI, CA MARI BĂRBAŢI (oşteni?) DIN SARMISEGETUZA ( ).


50. Conţinut tăbliţa nr. 122 din plumb de la Sinaia


NOBILUL BOEREBISTA, CĂLĂUZIT (textual, ) DE O NOBILĂ ÎNSOŢITOARE, PE DRUMUL SĂU SE ÎNAPOIAZĂ ÎN URMA CĂRUŢELOR SALE DUSE, PE ROATE, DE BOI. ACI UNDE AUR UDĂ BARA UNSĂ CU ZARĂ FOLOSITĂ ÎNECATĂ, NIVELEAZĂ (terasează) O ZONĂ DE CĂUTARE. LUI EL ÎNSUŞI, ZEUL RĂZBOIULUI, PE TĂCUTE, ÎI SORTEŞTE (ca) LA BOIUL LORU SĂ (fie) RĂPUS. PRÎNZ ŞI ODAIE LA LORU UNA SUTĂ ZILE, PĂZIT, A FOLOSIT, ÎN GENUCLA, ACI UNDE, PE O MOVILĂ, LASĂ LORU UN PÎNDAR , CARE AL ĂLUIA (intrusului?) CAP ÎL NIMICEŞTE LA ZEUL AICI UNDE FIER SE SCOATE. PE BOIUL CARE L-A PRINS, L-A INVESTIT MARELE PREOT DECENEU.


51. Conţinut tăbliţa nr. 123 din plumb de la Sinaia


LUI BAZORIU, REGELE I-A ÎNCHIRIAT STĂPÎNIREA SA DE PAZĂ PE ACELORA CARE AR ÎNDRĂZNI SĂ IA DRUMUL ÎN ŢEL. ACUM, ĂLORA CARE ZIDESC, STĂPÎNUL, SUB ORĂŞTIE, LE-A DAT, RUGAT, STREIUL (de) ACI ŞI DINAINTE DE MIJLOC, ÎN FOLOSINŢĂ PÎNĂ ACUM, CU FOLOSUL SĂ-I APROPIE DE SIUNGHII DIN CAUZA PĂSCUTULUI ÎN (pe) NOI RÎPE CU EL CA STĂPÎN, SUB ORĂŞTIA LOR (a ălora). ACI DĂ DREPT LA APA TOATĂ, SĂ AJUNGĂ FIECĂRUIA DE UN TĂU (de) ARGĂSIT, ÎN LOCUINŢĂ NOUĂ. BAZORIU SUIE ÎNAPOI (prin spate?) RÎPA (ca) SĂ-I PLĂTEASCĂ PE EI. ACU SUIE LA A SA NOUĂ AŞEZARE ACEIA CARE ÎN DAR DANII ADUC RUDEI LOR, ACI UNDE CU USTUROI COMESTIBIL ÎMPĂNEAZĂ FRIPTURI PUSE PE JĂRATEC LA MARE IUŢEALĂ


52. Conţinut tăbliţa nr. 124 din plumb de la Sinaia


NU EXISTĂ AICI ASEMENEA DARURI CE SÎNT (ce ar fi) DE CĂDERE SĂ CUMPERE PE ZEUL NOBILILOR. MUIEREA LUI VEZINA ACOLO MERSE SĂ MAI DEA MOŞTENITORULUI DE E SUB EL ÎNSUŞI JIUL, ÎN LOCUL DE UNDE EL ÎNSUŞI ESTE, ŞI DĂ ÎNAPOI ORĂŞTIEI NOTA PE ALEA TOATE CELE CE, DUPĂ RĂSCOALĂ, OALE MARI DE GRÎU MÎNCATE AU FOST DE CĂPÎLNA. ZEUL RĂZBOIULUI DE PE JIU A FOST FĂCUT DE NOI ORĂŞTEAN. RIDICĂ OS DE SPERANŢE NOI, ÎN SPERANŢA (că) FIII VOŞTRI BUNI SE VOR RIDICA ŞI EI. ÎN FAPT RIDICAT SĂFIE. ÎNSCĂUNAREA DIN NOU ÎN VÎRFUL ÎNALT AL SARMISEGETUZEI, PESTE SUPUŞII SĂI, A : S(tăpînitorului) DECEBAL – MARE PREOT AL BOICERILOR ·+· MARII ÎNMORMÎNTAŢI AI : DACILOR.


53. Conţinut tăbliţa nr. 126 din plumb de la Sinaia


BASTARNII VIN DIN NOU DE PE CALEA ASIEI, PE TISA, BĂTÎND CU PALMA AI LOR CAI. ORĂŞTENII DAU ÎNAPOI. CAIUS, SUB MAJORĂ PAZĂ ROMANĂ, SE ÎNSOŢEŞTE CU GEŢII ORĂŞTENI DACII DECLARĂ (sau ) RĂZBOI LUI BOEREBISTA. BASTARNII CU ROMANII SE REUNESC, SUB UN(ul) TEZEU, LA GENUCLA. BOEREBISTA TRANSPORTĂ CU TRIVÎSLE ARMELE SALE ÎN DOUĂ CA SĂ STRĂPUNGĂ LA DUS ŞI PORNEŞTE PE DRUM LA RUSO, AICI UNDE AI NOŞTRI NOBILI GEŢI ORĂŞTENI ÎNCĂ REVOLTAŢI (sînt) DE GRÎUL TĂIAT ŞI STRĂPUNGE LA UN NOU ASALT. MAI SUPUNE ACIA PE ACEIA ÎN STĂPÎNIRILE ALOR NOŞTRI.
În caractere preclasice: ÎMPUTERNICIREA (“înscăunarea”) STĂPÎNITORULUI BOEREBISTA ÎN V(îrful) Î(nalt) AL GENUCLEI.


54. Conţinut tăbliţa nr. 127 din plumb de la Sinaia


ASTRUL LUMINOS DE NOAPTE ŞI DE TIMP DE IDE DE AN MARE AJUTĂ SĂ PURCEADĂ ÎN STRÎNGEREA FÎNULUI ÎN CĂPÎLNA. EL IA DE UNDE, ÎN STĂPÎNIREA SA, BAZORIU OBIŞNUIA (să ia), DIN STĂPÎNIRILE DE SUB ZIDURILE PE CARE ORĂŞTIA LEA FĂCUT ÎNALTE, ŞI DINAPOI DE TURNUL VITELOR, ACI UNDE MARI PAJIŞTI PE NOUL SCOC AL MARELUI DRUM DE PAZĂ A ORĂŞTIEI SE DESFĂŞOARĂ PRIN RÎPELE PĂDURII ŞI TOT ĂLA AJUNGE SĂ DESFĂŞOARE ŞI MARI, MOI ( ) ROTIRI ( ) ÎNŞURUBATE DE IEŞIREA ACELOR SEMEŢE ZIDURI ALE MARELUI STĂPÎN DIN MIEZUL PAZEI ORĂŞTIEI.


55. Conţinut tăbliţa nr. 128 din plumb de la Sinaia


PORUNCA LUI BOEREBISTA LA ÎNARMARE Ζ O(răştia) G(eţilor) CASTELANI AI ORĂŞTIEI GETE ! NOI OBIŞNUIAM A TRAGE, ÎN ZILELE MARI, HOTAR CU BOI ÎMPODOBIŢI CU RÎURI ( ) DIN DIMIE ŞI DE A TULNICI MIOARELE ÎN JURUL POMULUI LUI CAIUS, CARE ROD ESTE AL IUBIRII MUZELOR CÎMPIEI. IN ZIUA NOASTRĂ, PE MUREŞ ŞI PE SIRET OCHIUL ROMANULUI, SUB O ADEVĂRATĂ DEGHIZARE LUATĂ ÎN SPATE DE UN NOBIL SUR, SE AFLĂ ASCUNS, LA APUS, ÎN ACESTE ZILE, PE ALE NOASTRE CĂRĂRI. EL PE LOC FĂCUTU S-A RUDĂ CU VREUN CĂPOS CARE A FĂCUT AL ĂLUIA PAS.


56. Conţinut tăbliţa nr. 129 din plumb de la Sinaia


BOEREBISTA PORNEŞTE ÎN URMĂRIREA ALIAŢILOR ROMANI, DIN NOU SUPĂRAŢI, ÎN MIJLOCUL MAI MARILOR SUPUŞILOR (săi), LA TRECĂTOAREA ÎNDEPĂRTATĂ. SĂLCILE ISTRULUI ÎI AJUNGE, ACOLO UNDE TRIVÎSLE LA CHEI SE AFLĂ. ACI, NOUĂ DINTRE NOBILII NOŞTRI GEŢI ORĂŞTENI TOCMESC TRIVÎSLELE. ROMANII S-AU MUIAT. ÎL ÎMPUTERNICESC STĂPÎNITOR PE BOEREBISTA: H(iliarhul) DAPIEGI, H. OROLES, H. ZURASE, H. TUERU, H. ZAPIU, H. CORMIU, H. GEIUZO, H. MANIUSO, H. BERSOE, H. DOGUE, H. CARPODU, H. PARIUOSO, H. MONTUEO, H. TUROESO, H. PELUE.
Cavalerul este identificat în caractere preclasice prin: N(obilul) STĂPÎNITOR al O(răştiei).
În dreapta jos: TRUPELE AU FOLOSIT TOT ECHIPAMENTUL DIN SARMISEGETUZA.
Pe soclul statuii, litera preclasică Z, posibilă invocare a lui Zamolxis.


57. Conţinut tăbliţa nr. 130 din plumb de la Sinaia


PUTERNICULUI DOMNITOR AL GEŢILOR ORĂŞTENI SOLUL MIULTEU I-A ADUS PATRU OALE DIN AUR, DE APĂ NOUĂ. CUMPĂRATE LA BOIDUNUM, ÎN DRUM, ELE AU FOST DECORATE LA CEREREA NEVESTEI PE AL EI GUST. DE DOUĂ ORI ZAMOLXIS, ÎN A SA ÎNECĂCIOASĂ MARE MÎNIE, DOUĂ FUMURI PE EI A LIPIT. A FOST AŞEZAT SĂ ZACĂ TRUPUL NOBILULUI ÎNALT DE STAT, CEL MAI MARE (dintre) SUB-HILIARHI. PREGĂTITE STAU ŞI DOUĂ, GRELE VII CIUTE, LA TURNUL CEL DE APUS, GATA DE SACRIFICIU. SPĂLATE AU FOST ŞI DOUĂ GÎŞTE. ĂLUI GHIAOCO, ĂLUIA DE FU EL ÎNSUŞI LUAT, LA APUS, DE ZÎNELE REGELUI, FĂCUTE SÎNT TREI SCRISORI ŞI TRIMISE LUI ANTONIU, GENERALUL. PRO-ROMANII ŞI ACEIA PRINŞI ÎN LANŢURI AU FOST LUAŢI LA VÎRFUL ÎNALT PE CARE ŞERBII (robii?) ÎL TERASEAZĂ LA IUŢEALĂ.
Sub figurile de călăreţi: în stînga, N(obilul) H(iliarh) VEZINA, iar în dreapta, DOMNITORUL, PUTERNICUL N(obil) – DECEBAL.