În data de 21 august 2019, Rodica Vlaicu, preşedintele Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat, a participat la întâlnirea prim – ministrului Viorica Dăncilă şi  a membrilor Cabinetului cu reprezentanţii Confederaţiei „Patronatul Român”, care a avut ca principal obiectiv relansarea dialogului dintre Executiv şi mediul de afaceri.
 
În cadrul întrevederii, organizate la Palatul Victoria, au fost abordate cu prioritate subiecte din domeniile economic, turism, agricultură, fiscal, muncă, fonduri europene, educaţie şi sănătate.
 
Reprezentantul Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat (organizaţie membră a Confederaţiei „Patronatul Român” din anul 2016), a prezentat un Proiect de reabilitateare/eficientizare a sistemului judiciar şi de ordine publică prin accesarea Justiţei alternative (arbitraj, mediere şi conciliere).
 
Proiectul are ca obiective: creşterea încrederii populaţiei în actul de justiţie, recâştigarea încrederii societăţii civile de către structurile judiciare şi de ordine publică, scăderea numărului cauzelor civile (cu peste 50%) şi penale (circa 30%), celeritate în soluţionarea cauzelor, creşterea calităţii actului de justiţie, reducerea cheltuielilor bugetare (ale Ministerului de Justiţie şi Ministerului Afacerilor Interne), recuperarea cu operativitate a prejudiciului, scăderea numărului cauzelor împotriva României aflate pe rolul instanţelor europene şi internaţionale, precum şi reinserţia deţinuţilor.
 
 În vederea materializării propunerii Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat se are în vedere modificarea Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală, elaborarea în colaborare cu Parchetul General şi structurile de ordine publică a unor Ghiduri de bune practici şi înfiinţarea unui organism de reglementare, coordonare şi control a Justiţiei alternative.
 
În cadrul consultărilor, Premierul României a propus crearea unui grup de lucru coordonat de ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ştefan Radu Oprea, care să centralizeze şi să analizeze toate propunerile venite din partea patronatului, soluţiile la acestea urmând a fi discutate în cadrul unor întâlniri lunare între reprezentaţii Guvernului şi cei ai Confederaţiei „Patronatul Român”.
 
Din delegaţia Confederaţiei „Patronatul Român” au făcut parte: Gheorghe Naghiu, Nicolae Cristescu, Dan Cucuteanu, Dan Ştefan Florescu, Laurenţiu Bogatu, Sorin Robu, Rodica Vlaicu, Nilă  Ion, Victor Balaş, Robert Şerban, Ovidiu Copacinschi, Nicolas Copacinschi, Dragoş Lupaşcu, Matei Gelu, Marius Vătavu, Cosmin Maer, Mark Sorin Dezso, Pintea Ştefan, Florin Lele, Gabi Medragoniu,  Radu Boldor.
 
Din partea Guvernului au participat: ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ştefan Radu Oprea, ministrul economiei, Niculae Bădălău, ministrul muncii şi justiţiei sociale, Marius Budăi, ministrul interimar al educaţiei naţionale, Valer Daniel Breaz, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea, ministrul turismului, Bogdan Trif, secretarul general al guvernului, Toni Greblă, preşedintele ANAF, Mirela Călugăreanu, consilierii de stat Dan Matei şi Dragoş Stoica, precum şi reprezentanţi ai altor ministere.
 
Despre Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat

Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat, persoană juridică de drept privat, nonprofit, cu scop nelucrativ şi nepatrimonial, de interes general, cultural, educaţional şi formator, a fost înfiinţată în vederea promovării, studierii şi practicării arbitrajului instituţionalizat în România.
 
În cadrul Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat funcţionează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat - jurisdicţie alternativă la instanţa statală de judecată; Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România – instituţie care organizează pregătirea iniţială şi formarea continuă a arbitrilor şi Editura ”Thalindra” – specializată în carte juridică.
 
Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este o jurisdicţie alternativă la instanţa de judecată statală, cu caracter privat, care funcţionează în mod permanent pe lângă Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat, potrivit dispoziţiilor art. 616 din Codul de procedură civilă.
 
Tribunalul şi-a deschis porţile în septembrie 2014, fiind abilitat să judece orice dispută de natură civilă, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 542 din Codul de Procedură Civilă. Hotărârile pronunţate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt definitive şi obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat şi au forţa probantă a unui înscris autentic. Hotărârea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare.
 
Cauzele deduse spre soluţionare Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt judecate de arbitri profesionişti, care au dobândit această calitate printr-un examen de verificare a cunoştinţelor. Aceştia sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor şi răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciile provocate părţilor. Pentru a fi eligibil faţă de instanţa statală de judecată, tribunalul a instituit pentru justiţiabili o serie de avantaje, precum: confidenţialitate, celeritate, costuri reduse, procedură flexibilă, posibilitatea dată părţilor de a-şi alege arbitrii.
 
Totodată, părţile beneficiază de egalitate de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii. Activitatea desfăşurată de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este în interesul statului român deoarece: preia o mare parte din dosarele civile reducând volumul de muncă din instanţele statale; contribuie la creşterea calităţii actului de justiţie şi la reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat destinate susţinerii Justiţiei; scăderea numărului de dosare  în care statul român este reclamat la CEDO pentru erori judiciare şi implicit a sancţiunilor aplicate de această instituţie României.